Pleegzorg

De pleegzorg is in de loop der jaren erg veranderd. In de jaren '40, '50 en '60 organiseerde elke regio de pleegzorg op een eigen manier. Pas vanaf de jaren '90 kwam er meer toezicht. Sinds 2000 wordt er strenger geselecteerd op pleeggezinnen en krijgen ze ook betere begeleiding. Het kind wordt dan niet door de eigen ouders, maar door pleegouders verzorgd en opgevoed. Pleegkinderen blijven de wettelijke kinderen van hun ouders.

Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Het kind wordt dan niet door de eigen ouders, maar door pleegouders verzorgd en opgevoed. Pleegkinderen blijven de wettelijke kinderen van hun ouders.

Lange tijd was er geen centrale organisatie van de pleegzorg. Het toezicht was op verschillende plaatsen in het land heel anders geregeld. Halverwege de jaren '90 veranderde dat. Toen werden er ook landelijke afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld dat pleeggezinnen regelmatig bezoek moesten krijgen. In de praktijk werden kinderen vanaf die tijd vaker gezien en gehoord. Het contact was alleen niet uitgebreid en niet regelmatig. Dat kwam doordat er te weinig medewerkers en veel personeelswisselingen waren.

Vormen van geweld

In pleeggezinnen vonden allerlei vormen van geweld plaats. Pleegkinderen werden bijvoorbeeld aan het werk gezet, lichamelijk en emotioneel verwaarloosd of achtergesteld. Ook lichamelijk geweld kwam voor, zoals slaan, schoppen, duwen en door elkaar schudden. Daarnaast was er seksueel misbruik. Tussen pleegkinderen onderling, met de eigen kinderen van pleegouders of door pleegouders zelf.

Grote veranderingen

Vanaf ongeveer 2000-2005 veranderde de pleegzorg sterk. Ook doordat de aandacht voor kindermishandeling en misbruik toenam. De selectie van pleeggezinnen werd veel strenger en de begeleiding beter. Tekenen dat het ergens onveilig was, werden sneller opgemerkt. De toenemende aandacht voor de pleegzorg in de samenleving zorgde er ook voor dat er beter werd gekeken waar pleegkinderen terechtkwamen. Dit leidde ertoe dat geweld in de pleegzorg veel minder langdurig en stelselmatig voorkwam.

Crista

Crista werd voortdurend neergehaald door haar pleegouders. Bekijk het verhaal van Crista

"“De eerste twee maanden dat ik daar woonde, leek alles wel goed te gaan."

Tjitske

Tjitske lijdt nog steeds onder haar periode in een pleeggezin.

Irena

Irena heeft nog steeds faalangst, is nog steeds bang, altijd.

Roland

Roland kwam als minderjarige op straat te staan.

Hans

Hans onderging veel geweld in een pleeggezin.