Soorten verblijf

De commissie Onderzoek naar Geweld In de Jeugdzorg deed onderzoek naar geweld in diverse typen jeugdhulp: van jeugdinstellingen tot internaten voor dove en blinde kinderen en pleegzorg. In alle typen verblijf die zijn onderzocht, hebben kinderen te maken gehad met verschillende vormen van geweld.