Soorten verblijf

De commissie Onderzoek naar Geweld In de Jeugdzorg deed onderzoek naar geweld in diverse typen jeugdhulp: van jeugdinstellingen tot internaten voor dove en blinde kinderen en pleegzorg. In alle typen verblijf die zijn onderzocht, hebben kinderen te maken gehad met verschillende vormen van geweld.

Door de jaren heen

Door de jaren heen was er geweld in de jeugdhulp. Maar hoe dit geweld eruitzag en welke vormen het aannam, verschilt per periode. Meer informatie per periode.

Door de jaren heen

Hulp en ondersteuning

Meer informatie over verschillende vormen van ondersteuning, zoals een financiële tegemoetkoming, hulp bij aangifte en psychische ondersteuning.

Hulp en ondersteuning

Blijvend vertellen

Terug naar de homepage van Blijvend vertellen, een monument voor slachtoffers van geweld in de jeugdhulp. 

Blijvend vertellen

Ervaringen

Slachtoffers van geweld in de jeugdhulp vertellen over hun ervaringen. De verhalen zijn ook beschikbaar met audiodescriptie.

Ervaringen