Online monument voor en door slachtoffers van geweld in de jeugdhulp

Blijvend Vertellen is een digitaal monument voor slachtoffers van geweld in de jeugdhulp. Wat deze slachtoffers in hun jeugd hebben meegemaakt, heeft ze vaak voor de rest van hun leven getekend. In hun werk, relaties, vriendschappen of in hun eigen gezin. Deze site geeft informatie over wat er is gebeurd, vertelt de verhalen van slachtoffers en biedt overzicht van hulp en ondersteuning.

Slachtoffers vertellen

"Het is belangrijk dat de verhalen bekend worden, dat erover gesproken mag worden, dat het uit de taboesfeer komt, dat er gedeeld kan worden en dat er van de verhalen geleerd kan worden." Uit de klankbordgroep van lotgenoten. Let op: deze verhalen kunnen als schokkend worden ervaren.

Door de jaren heen

Meer informatie

Soorten verblijf

Onder jeugdhulp vallen allerlei soorten opvang, van pleegzorg tot woongroepen en jeugdinstellingen voor doven en blinden. Meer informatie per type verblijf.

Soorten verblijf

Hulp en ondersteuning

Meer informatie over verschillende vormen van ondersteuning, zoals een financiële tegemoetkoming, hulp bij aangifte en psychische ondersteuning.

Hulp en ondersteuning

Over Blijvend vertellen

Blijvend vertellen is een monument voor de slachtoffers van geweld in de jeugdhulp. Lees meer over de aanleiding en de totstandkoming.

Over Blijvend vertellen

Ervaringsverhalen van slachtoffers

Laura

Laura werd mishandeld door haar pleegmoeder. Naar alle verhalen (ook met audiodescriptie)

"Nadat ik daar ben weggelopen, zijn er nog steeds kinderen geplaatst."

Bekijk het verhaal van Laura

Crista

Crista werd voortdurend neergehaald door haar pleegouders.

Bert

Bert beleefde een traumatische tijd in een blindeninstituut.

Merel

Merel bleek niet het enige slachtoffer in het internaat.

Annie

Annie raakte door jeugdhulp voor het leven getekend

Ben

Ben werd weggehaald bij zijn ouders.