Instellingen voor verstandelijk beperkten

Deze instellingen zijn bedoeld voor kinderen die vanwege hun lichte verstandelijke beperking (lvb) hulp nodig hebben. Sommige kinderen wonen er, anderen brengen er de dag door. In de naoorlogse periode heeft in deze instellingen geweld plaatsgevonden. Het gaat daarbij om geweld door medepupillen en medewerkers. In beide gevallen kon dat grote impact hebben, ook naast de directe lichamelijke en psychische gevolgen.

Vooral slachtoffers van (seksueel) geweld door medewerkers, die niet werden geloofd, ondervonden hiervan de rest van hun leven zeer vérgaande gevolgen. Sommigen vertrouwden niets en niemand meer.

De afgelopen jaren heeft het geweld andere vormen aangenomen. Bepaalde beperkingen ervaren de pupillen als geweld maar zijn soms nodig om hen tegen elkaar te beschermen; ook tussen pupillen onderling vindt geweld plaats.

Ondertussen zijn er allerlei maatregelen genomen om geweld te voorkomen. Denk aan kleinere groepen, heldere voorschriften voor medewerkers om geweld te voorkomen en het melden en onderzoeken van gebeurtenissen waarbij geweld of dwang is gebruikt. Medewerkers krijgen bijvoorbeeld ook training in hoe ze kunnen zorgen dat ruzies niet uit de hand lopen en in effectieve communicatie. Ze leren hoe ze aansluiting krijgen bij het emotionele niveau van de jongeren.

Meer informatie over lvb vindt u op de Wat is LVB? - Kenniscentrum LVB.