Hulp en ondersteuning

Slachtoffers van geweld in de jeugdhulp staan er niet alleen voor. U kunt op verschillende manieren ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld als u aangifte wil doen of behoefte heeft aan psychische hulp. Ook kunt u aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming en steun putten uit contact met lotgenoten.