Hulp en ondersteuning

Slachtoffers van geweld in de jeugdhulp staan er niet alleen voor. Je kunt op verschillende manieren ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld als je aangifte wil doen of behoefte hebt aan psychische hulp. Ook kun je aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming en steun zoeken in contact met lotgenoten.