Informatie en hulpinstanties

  • Voor hulp bij het vinden van passende zorg neemt u contact op met het Centraal Informatie- en Expertisepunt (CIE). Hier kunnen u, uw naasten en hulpverleners informatie en hulpbronnen vinden. Ook heeft het CIE een informatie- en advieslijn. Daar kunt u terecht voor een luisterend oor en ondersteuning bij het vinden van hulp. Telefonisch of via de chat.
  • Om in contact te komen met specialisten die u kunnen helpen met verschillende vragen rondom hulp bij het verwerken van trauma’s kunt u contact opnemen met verbreekdestilte.nl. Verbreek de Stilte is een organisatie die valt onder Slachtofferhulp Nederland en biedt slachtoffers van seksuele intimidatie, misbruik, geweld, aanranding of verkrachting een luisterend oor.
  • Als u als slachtoffer of naaste op zoek bent naar ondersteuning, is ook slachtofferwijzer.nl behulpzaam. Hier vindt u algemene informatie en een overzicht van hulpverlenende organisaties.
  • Hulp en ondersteuning van ervaringsdeskundigen vindt u via expex.nl
  • Heeft u vragen heeft over de financiële tegemoetkomingsregeling of wilt u een aanvraag indienen? Dan kunt u terecht op de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) zij voeren deze regeling uit.
  • Meer informatie over de aanpak van geweld in de jeugdhulp is te vinden op rijksoverheid.nl.