Kinder- en jeugdpsychiatrie

Ook in de kinder- en jeugdpsychiatrie heeft door de jaren heen geweld plaatsgevonden. Zowel fysiek, psychisch als seksueel geweld. Isolatie en separatie werden vaak als onderdeel van de behandeling gebruikt.

Verder kwam dwangmedicatie voor, werd er gedreigd met het niet mogen zien van ouders, het opsluiten in een isoleercel of een gedwongen opname. Ook werden sommige kinderen gediscrimineerd op afkomst, geaardheid, sekse of godsdienst.

Kinderen kwamen op verschillende manieren in deze instellingen terecht. Zo kwam het voor dat minderjarigen er 'vrijwillig' werden geplaatst door hun ouders. Of dat jongeren bijvoorbeeld vanwege hun geaardheid naar een inrichting werden gestuurd om daar te ‘genezen’.

Ook kon het voorkomen dat minderjarigen werden opgenomen in psychiatrische inrichtingen voor volwassenen, zonder tussenkomst van een kinderrechter. In enkele gevallen kwam het voor dat kinderen om uiteenlopende redenen in de volwassenpsychiatrie werden geplaatst. Een heel andere omgeving dan de kinder- en jeugdpsychiatrie, die niet geschikt was voor kinderen. En ook daar vond geweld plaats.