2005-2019

De maatschappij kreeg steeds meer oog voor misstanden als mishandeling, seksueel geweld en intimidatie. Dat was terug te zien in de aandacht voor de jeugdhulp. Kindermishandeling, probleemgezinnen en falende hulpverlening kwamen geregeld in de media. De publieke opinie over de jeugdhulp werd negatiever. Tegelijkertijd werd duidelijk hoe moeilijk het was om verbeteringen door te voeren.

Het vermijden van fouten werd een doel op zich. Dit had onder andere tot gevolg dat het opbouwen van een band tussen medewerkers en de jongeren moeilijker werd. Sommige instellingen werden bovendien omgebouwd tot gesloten inrichtingen met prikkeldraad, hoge hekken en toegangssluizen.

Soorten geweld

Alle vormen van geweld kwamen nog steeds voor in deze periode. Pesterijen, dreigementen en vechtpartijen tussen jongeren, maar ook tussen jongeren en groepsleiders. Vastbinden en afzonderen werden nog altijd toegepast. Soms als onderdeel van een behandeling. Groepsleiders durfden minder snel in te grijpen en accepteerden het geweld.

Media-aandacht en onderzoek

Ook in deze periode werd niet al het geweld gemeld. Wel waren er betere registratiesystemen en klachtenprocedures. Dit heeft geholpen de jeugdzorg veiliger te maken. Ook kwam hierdoor meer aandacht voor de problemen waar de jeugdzorg mee te maken had. Verschillende onderzoeken lieten zien dat er veel mis is gegaan in het verleden. De overheid, gemeenten en andere partijen startten programma’s om de jeugdzorg nog veiliger te maken. Bijvoorbeeld Zorg voor de Jeugd en Geweld hoort nergens thuis.

Crista

Crista werd voortdurend neergehaald door haar pleegouders. Bekijk het verhaal van Crista

"“De eerste twee maanden dat ik daar woonde, leek alles wel goed te gaan."

Door de jaren heen

Door de jaren heen was er geweld in de jeugdhulp. Maar hoe dit geweld eruitzag en welke vormen het aannam, verschilt per periode. Meer informatie per periode.

Door de jaren heen

Soorten verblijf

Onder jeugdhulp vallen allerlei soorten opvang, van pleegzorg tot woongroepen en jeugdinstellingen voor doven en blinden. Meer informatie per type verblijf.

Soorten verblijf

Hulp en ondersteuning

Meer informatie over verschillende vormen van ondersteuning, zoals een financiële tegemoetkoming, hulp bij aangifte en psychische ondersteuning.

Hulp en ondersteuning

Ervaringen

Slachtoffers van geweld in de jeugdhulp vertellen over hun ervaringen. De verhalen zijn ook beschikbaar met audiodescriptie.

Ervaringen

Overige onderzoeken en commissies

Bekijk hier een overzicht van alle onderzoek en commissies met betrekking op seksueel misbruik en geweld in de jeugdzorg maar ook in de kerk, sport en andere gebieden. 

Onderzoeken en commissies 

Blijvend vertellen

Terug naar de homepage van Blijvend vertellen, een monument voor slachtoffers van geweld in de jeugdhulp. 

Blijvend vertellen