Financiële tegemoetkoming

Het onderzoek ‘Onvoldoende Beschermd’ laat zien dat slachtoffers het belangrijk vinden dat de overheid toegeeft dat zij fouten heeft gemaakt. Kinderen hadden veilig moeten zijn bij jeugdhulp. De overheid heeft excuses aangeboden aan de slachtoffers. Ook bood de overheid tijdelijk de mogelijkheid een financiële tegemoetkoming aan te vragen.

Tot 31 december 2022 konden slachtoffers van geweld in de jeugdzorg een financiële tegemoetkoming van € 5.000 aanvragen. Deze tijdelijke regeling was bedoeld voor mensen die tussen 5 mei 1945 en 12 juni 2019 geweld hebben meegemaakt in een pleeggezin, een instelling of een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv).

Meer informatie over deze tegemoetkoming kunt u lezen op de website schadefondsjeugdzorg.nl van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Meer maatregelen

De tegemoetkoming en de excuses zijn twee dingen die de overheid heeft gedaan om slachtoffers van geweld in de jeugdzorg te steunen. Maar de overheid gaat nog meer doen om de slachtoffers te steunen en geweld in de jeugdzorg te voorkomen. Hierover leest u meer bij Maatregelen na het onderzoek.