Financiële tegemoetkoming

Het onderzoek ‘Onvoldoende Beschermd’ laat zien dat slachtoffers het belangrijk vinden dat de overheid toegeeft dat zij fouten heeft gemaakt. Kinderen hadden veilig moeten zijn bij jeugdhulp. De overheid heeft excuses aangeboden aan de slachtoffers. Ook biedt de overheid de mogelijkheid een financiële tegemoetkoming aan te vragen.

Tot 31 december 2022 kunt u als slachtoffer van geweld in de jeugdzorg een financiële tegemoetkoming van € 5.000 aanvragen. Een tegemoetkoming kan het geweld in de jeugdhulp niet ongedaan maken. Ook kan geld dit niet goedmaken. Samen met de andere maatregelen is de tegemoetkoming een manier om erkenning te geven aan de slachtoffers.

Vraag een tegemoetkoming aan vóór 31 december 2022

Slachtoffers kunnen de tegemoetkoming aanvragen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit kunt u digitaal of per post doen. Hiervoor moet u kunnen laten zien dat u tussen 5 mei 1945 en 12 juni 2019 bij een pleeggezin, een instelling of een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) verbleef.

Het is vaak lastig om aan te tonen wat er precies is gebeurd. Zeker als het geweld lang geleden plaatsvond. Het Schadefonds houdt hier rekening mee bij de behandeling van de aanvraag. Ook kan het Schadefonds helpen door gegevens op te vragen bij instanties of door informatie van andere slachtoffers (anoniem) te gebruiken bij de beoordeling van uw aanvraag.

Meer informatie over de aanvraag, voorwaarden en tegemoetkoming kunt u lezen op de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Hulplijn Verbreek de Stilte

Op het aanvraagformulier kunt u invullen wat er met u gebeurd is. Dit kan heftige emoties oproepen. Als u graag steun wilt bij het invullen van het formulier, kunt u de hulplijn van Verbreek de Stilte bellen via 0900–9999 001. Dit is de hulplijn van Slachtofferhulp Nederland.

Meer maatregelen

De tegemoetkoming en de excuses zijn twee dingen die de overheid heeft gedaan om slachtoffers van geweld in de jeugdzorg te steunen. Maar de overheid gaat nog meer doen om de slachtoffers te steunen en geweld in de jeugdzorg te voorkomen. Hierover leest u meer bij Maatregelen na het onderzoek.