Opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's)

Onder ‘alleenstaande minderjarige vreemdelingen’ verstaan we jongeren uit landen buiten de Europese Unie die bij aankomst nog geen 18 jaar zijn en geen ouders of voogd in Nederland hebben. Vaak zijn ze gevlucht uit (voormalige) conflictgebieden zoals Afghanistan, Irak, Sierra Leone, Angola of Eritrea. Ook hebben ze meestal als kind traumatische geweldservaringen meegemaakt in hun directe omgeving.

De opvang van deze jongeren veranderde door de tijd heen. Tegenwoordig komen ze vaak eerst terecht in grootschalige aanmeldcentra en asielzoekerscentra. Daarna belanden ze in kleinere woonvormen, zoals kinderwoongroepen of opvanggezinnen. In de opvanglocaties van amv’s kwam en komt fysiek, psychisch of seksueel geweld voor.

Slachtoffers van geweld uit deze groep kunnen terecht bij Sichting Nidos. Deze stichting organiseert niet alleen de voogdij voor minderjarige vreemdelingen, maar heeft ook een meldpunt voor kindermishandeling.