Commissies

Er zijn diverse commissies aangesteld (geweest) voor onderzoek naar seksueel misbruik en fysiek, psychisch en seksueel geweld.

Commissie Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Het Collegiaal Bestuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland (OKKN) heeft in het voorjaar van 2017, naar aanleiding van meldingen van seksueel misbruik binnen haar organisatie, besloten tot het laten uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek. In de daaropvolgende periode heeft het Collegiaal Bestuur, samen met een extern adviseur, gewerkt aan de juiste formulering van de onderzoeksopdracht en zijn de kandidaten gevonden waarmee een onderzoekscommissie gevormd kon worden.
Naar de veelgestelde vragen

Commissie de Vries: seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Om een beeld te krijgen van de aard en omvang van seksuele intimidatie en misbruik in de sport heeft NOC*NSF op 1 maart 2017 de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport ingesteld. Het onderzoek moet concrete adviezen opleveren voor sportorganisaties en andere betrokken partijen over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De onderzoekscommissie onderzoekt zowel bestaande informatie als nieuwe meldingen. De commissie zal ook navraag doen en gesprekken voeren.

Ga voor meer informatie naar de pagina Misbruik in de sport.

Commissie de Winter: Onderzoek en meldpunt geweld in de jeugdzorg

Vanaf 7 november 2016 doet de commissie de Winter op verzoek van het kabinet officieel onderzoek naar psychisch, fysiek en seksueel geweld in de jeugdzorg vanaf 1945 tot heden. Daarnaast heeft de commissie ook een meldpunt geopend. De commissie zal begin 2019 de resultaten van het onderzoek presenteren.

Commissie Samson: seksueel misbruik jeugd- en pleegzorg

De commissie-Samson is in 2010 door de Nederlandse overheid ingesteld om onderzoek te doen naar seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen. Daarnaast had de commissie tot taak te onderzoeken hoe de overheid had gereageerd op eventuele signalen van kindermisbruik. Ten slotte had de commissie tot taak te onderzoeken hoe tijdens de instelling van die commissie de mechanismen rond signalering van seksueel misbruik functioneerden. De commissie startte haar werkzaamheden op 10 augustus 2010 en werd per 1 januari 2013 opgeheven.

Op 8 oktober 2012 bracht de commissie haar eindverslag uit onder de titel Omringd door zorg, toch niet veilig. Seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen, 1945 tot heden. In dat eindrapport deed de commissie verschillende aanbevelingen.

Commissie Deetman: seksueel misbruik minderjarigen binnen de Rooms-Katholieke kerk

De commissie-Deetman onderzocht van 2010 tot 2011 het seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk van 1945 tot 2010. Zij presenteerde op 16 december 2011 haar eindrapport. In het eindrapport deed de voormalige Onderzoekscommissie een aantal aanbevelingen, onder meer in het kader van de hulpverlening en genoegdoening aan slachtoffers. Zij zegde toe periodiek de uitvoering van de aanbevelingen door de bestuurlijk verantwoordelijken te zullen monitoren. In juli 2016 volgde de Slotmonitor. De commissie-Deetman rondde daarmee haar werkzaamheden af en hield op te bestaan.

Commissie sociaal veilige werkomgeving Defensie

De commissie sociaal veilige werkomgeving Defensie gaat onderzoek doen naar de sociaal veilige werkomgeving bij Defensie. Aanleiding voor het instellen van de commissie is een toezegging van de staatssecretaris. Op 13 november meldde zij in de Kamer een onafhankelijk extern onderzoek in te stellen vanwege een misbruikzaak in Schaarsbergen.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wilt u teruggebeld worden?
Wij nemen uiterlijk de volgende werkdag contact met u op en bellen zonder nummerweergave.

Bedankt voor uw vraag

Wij bellen je uiterlijk de volgende werkdag tussen 8:00 en 20:00 terug. Wij beantwoorden je vraag binnen 2 werkdagen.
Je ontvangt een bevestiging van je vraag op jouw e-mailadres. Hou er rekening mee dat onze reactie in je map met ongewenste e-mail terecht kan komen.

Error

Er ging iets fout bij het versturen van je gegevens probeer het later nog eens.

Samen op zoek naar hulp die bij je pastHulplijn Seksueel Misbruik