Misbruik verleden

Bent u in het verleden slachtoffer geworden van seksueel misbruik, dan heeft dit mogelijk jaren later nog grote invloed op uw dagelijks leven. U kunt last hebben van lichamelijke klachten en stressreacties. Verder kunt u gevoelens van angst, boosheid, schaamte of schuld ervaren. Misschien kunt u zich niet meer goed concentreren, slaapt u slecht, of heeft u last van herbelevingen.

Door gebeurtenissen in uw omgeving of door nieuwsberichten in de media kunnen ervaringen uit het verleden weer in alle hevigheid bij u naar boven komen. Veel slachtoffers voelen zich belemmerd te praten over wat er is gebeurd.

Het kan zijn dat u uit een gezin komt of bij een gemeenschap hoort waar praten over seksualiteit of seksueel misbruik moeilijk is. Misschien heeft het negatieve gevolgen als u erover gaat praten. U bent misschien bang uitgestoten te worden. Of u heeft een afhankelijkheidsrelatie met de pleger, die een gerespecteerde positie heeft binnen uw gezin of gemeenschap. Wordt u dan geloofd? Verbreek de stilte kent deze verhalen. Wij kunnen zonder oordeel naar u luisteren. U hebt de regie en bepaalt wat er gebeurt.

U hoeft niet langer alleen met uw problemen rond te lopen. Bel de hulplijn Verbreek de stilte van Slachtofferhulp Nederland. Wij helpen u verder. Bijvoorbeeld bij het vinden van professionele hulp. 

Wat kunt u doen?

 • Neem contact op met de hulplijn
  Bel de hulplijn van Slachtofferhulp Nederland op 0900 9999 001 voor advies en een luisterend oor. U kunt ook uw vraag per mail stellen of een terugbelverzoek doen via het contactformulier
  De medewerker die u aan de telefoon krijgt gaat samen met u op zoek naar de hulp die het beste bij u past. U kunt ook anoniem bellen. Alles wat u vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. 
 • Neem iemand uit uw omgeving in vertrouwen
  Aarzel niet om contact op te nemen met een familielid of vriend(in). 
 • Zoek contact met lotgenoten
  Als slachtoffer van seksueel misbruik in het verleden kunt u het gevoel hebben alleen te staan in wat u is overkomen. Het kan fijn zijn lotgenoten te ontmoeten en uw ervaringen te delen. Er zijn in Nederland organisaties die lotgenotencontact bieden. Ook Slachtofferhulp Nederland zelf biedt lotgenotengroepen aan. 
 • Onderzoek de mogelijkheden om schade door misbruik vergoed te krijgen
  Er zijn verschillende mogelijkheden om een tegemoetkoming te krijgen voor geleden schade door misbruik. De hulplijn kan u helpen te bepalen welke regeling het beste past bij uw situatie.  
 • Doe aangifte
  Bel de politie om aangifte te doen op 0900-8844. De politie is in principe altijd verplicht om uw aangifte op te nemen. Het is niet altijd mogelijk om de dader te vervolgen en te berechten. Bijvoorbeeld als de dader niet meer leeft, er geen bewijs is of de zaak verjaard is. Wij kunnen u helpen om erachter te komen of in uw geval de verjaringstermijn al is ingetreden.
 • Ga na of er een onderzoekscommissie is waar u terecht kunt. Er zijn diverse commissies die onderzoek hebben gedaan naar seksueel misbruik, seksueel geweld en seksuele intimidatie.  
 • Een digitaal monument voor de slachtoffers van geweld in de jeugdhulp vindt u op de website van Blijvend Vertellen. Het is een van de manieren waarop de overheid het verschrikkelijke leed dat hun is aangedaan, wil erkennen. Het delen van persoonlijke ervaringen van slachtoffers kan helpen om geweld in de jeugdhulp sneller te herkennen en om maatregelen te treffen die kinderen de veiligheid geven die ze nodig hebben.