Hulp na recent seksueel misbruik

Als je slachtoffer bent van seksueel misbruik of geweld is misschien je eerste reactie dat je het misbruik voor je omgeving geheim wilt houden en voor jezelf wilt verdringen. Omdat jij je bijvoorbeeld schaamt, schuldig voelt en opziet tegen de gevolgen. Hoe begrijpelijk ook, dat is niet verstandig. Het is belangrijk om over het misbruik te praten, je te laten onderzoeken en aangifte te doen.

Wat kun je doen?

Er zijn 3 stappen om te voorkomen dat je leven wordt beheerst door wat je is overkomen.

Stap 1: verbreek de stilte

Praten helpt. Dit kan met een vriend of vriendin zijn, maar bijvoorbeeld ook met je huisarts. Durf je er met niemand in je omgeving over te praten? Bel dan de hulplijn via 0900 9999 001 voor advies en een luisterend oor. 

Stap 2: laat je onderzoeken, het liefst binnen 72 uur

Het is belangrijk om je zo snel mogelijk lichamelijk te laten onderzoeken. Het liefst binnen 72 uur. Daarmee vergroot je de kans op het vinden van bewijs wanneer er een strafzaak komt. Je kunt je laten onderzoeken bij het Centrum Seksueel Geweld, de huisarts of bij een forensisch arts.

Stap 3: aangifte doen

De derde stap is aangifte doen. Aangifte doe je om het misbruik te laten stoppen, de dader niet ongestraft te laten en te voorkomen dat ook anderen slachtoffer worden.

Je kunt ook redenen hebben om geen aangifte te doen. Een medewerker van Slachtofferhulp Nederland kan je helpen bij het maken van de juiste keuze.