Hulp na recent seksueel misbruik

Als u slachtoffer bent geworden van seksueel misbruik of geweld is misschien uw eerste reactie dat u het misbruik voor uw omgeving geheim wilt houden en voor uzelf wilt verdringen. Omdat u zich schaamt, schuldig voelt en opziet tegen de gevolgen. Hoe begrijpelijk ook, dat is niet verstandig. Het is belangrijk om over het misbruik te praten, u te laten onderzoeken en aangifte te doen.

WAT KUNT U DOEN? 3 STAPPEN

Er zijn 3 stappen om te voorkomen dat uw leven wordt beheerst door wat u is overkomen.

Stap 1: verbreek de stilte

Praten helpt. Dit kan een vriend of vriendin zijn, maar bijvoorbeeld ook uw huisarts. Durft u er met niemand in uw omgeving over te praten? Bel de hulplijn van Slachtofferhulp Nederland op telefoonnummer 0900 9999 001 voor advies en een luisterend oor. 

Stap 2: laat u onderzoeken, bij voorkeur binnen 72 uur

Het is belangrijk om u zo snel mogelijk lichamelijk te laten onderzoeken. Het liefst binnen 72 uur. Daarmee vergroot u de kans op het vinden van sporen die belangrijk zijn als bewijs wanneer er een rechtszaak komt. U kunt zich laten onderzoeken bij een van de Centra Seksueel Geweld, de huisarts of een forensisch arts.

Stap 3: aangifte doen

De derde stap is aangifte doen. Aangifte doet u om het misbruik te laten stoppen, de dader niet ongestraft te laten en te voorkomen dat ook anderen slachtoffer worden.

U kunt ook redenen hebben om geen aangifte te doen. Een medewerker van Slachtofferhulp Nederland kan u helpen bij het maken van de voor u juiste keuze.