Financiële ondersteuning lotgenotencontact

Het rapport van de Commissie De Winter heeft er ook toe geleid dat brancheorganisaties en de overheid tussen 2019 en 2023 geld beschikbaar hebben gesteld om lotgenotencontact mogelijk te maken. Dit was bedoeld voor alle lotgenoten in de groepen die het rapport beschrijft. Het is nu niet meer mogelijk om gebruik te maken van deze financiële ondersteuning voor lotgenotencontact.

In 2019 en 2020 hebben brancheorganisaties €100.000 beschikbaar gesteld als financiële ondersteuning van lotgenotencontact. Voor de jaren 2021 tot en met 2023 heeft de overheid nog €150.000 beschikbaar gesteld voor dit doel. Deze financiële ondersteuning was onderdeel van de erkenning van geweld in de jeugdhulp.

De overheid heeft haar bijdrage in beheer gegeven bij Slachtofferhulp Nederland. Dit fondsbeheer is zoals afgesproken op 31 december 2023 afgerond. Het is daarom nu niet meer mogelijk om een nieuw verzoek tot financiering in te dienen. Heeft u vragen over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar lotgenotenjeugdzorg@slachtofferhulp.nl.