Hulp naar zorg

Veel slachtoffers van geweld in de jeugdzorg weten hun weg niet te vinden naar passende zorg. Daarom is er een centraal informatiepunt opgericht waar slachtoffers zich kunnen melden als ze hierbij hulp nodig hebben. Bent u op zoek naar passende zorg?

Op de website van dit Centraal Informatie- en Expertisepunt (CIE) kunnen u, uw naasten en hulpverleners informatie en hulpbronnen vinden. U kunt bij de informatie- en advieslijn van het CIE terecht voor een luisterend oor en ondersteuning bij het vinden van hulp. Telefonisch of via de chat.