Residentiële jeugdzorg

Residentiële jeugdzorg is 24-uurs opvang en behandeling van kinderen die uit huis geplaatst zijn. Ze wonen met andere jongeren in groepsverband. Dat kan zijn in een tehuis, een leefgroepvorm, of begeleid wonen. Jongeren kunnen daar vrijwillig terechtkomen, of omdat de rechter dat beslist op basis van kinderbescherming. Wanneer kinderen uit huis geplaatst worden, is dat meestal omdat hun ontwikkeling in gevaar is, of als de thuissituatie onveilig is.

Na de oorlog pasten medewerkers van residentiële jeugdzorginstellingen zeer strenge regels toe en werden kinderen soms wreed behandeld. Fysiek geweld vond regelmatig plaats, vaak als straf. Dit ging gelijk op met fysieke verwaarlozing. Door de jaren heen werden de regimes minder streng, maar meldingen over slaan en ander fysiek geweld blijven bestaan. In recente tijden draait geweld vooral om een fysieke (machts)strijd tussenpupillen onderling of tussen medewerkers en pupillen. In veel meldingen pasten medewerkers fysieke straf toe of holding (vastpakken en vasthouden).