Hulp naar zorg

Veel slachtoffers van geweld in de jeugdzorg weten hun weg niet te vinden naar passende zorg. Daarom is er een centraal informatiepunt opgericht waar slachtoffers zich kunnen melden als ze hierbij hulp nodig hebben. Bent u op zoek naar passende zorg?

Op de website van dit Centraal Informatie- en Expertisepunt (CIE) kunnen u, uw naasten en hulpverleners informatie en hulpbronnen vinden. 
Later in 2021 opent het CIE een informatie- en advieslijn. Daar kunt u terecht voor een luisterend oor en ondersteuning bij het vinden van hulp. Telefonisch of via de chat.

Wilt u op de hoogte blijven van wanneer de informatie- en advieslijn opengaat? Stuur dan een bericht naar: info@geweldinjeugdzorginfo.nl