Kinder- en jeugdpsychiatrie

Ook in de kinder- en jeugdpsychiatrie heeft door de jaren heen geweld plaatsgevonden. Zowel fysiek, psychisch als seksueel geweld. Isolatie en separatie werden vaak als onderdeel van de behandeling gebruikt.

Verder kwam dwangmedicatie voor, werd er gedreigd met het niet mogen zien van ouders, het opsluiten in een isoleercel of een gedwongen opname. Ook werden sommige kinderen gediscrimineerd op afkomst, geaardheid, sekse of godsdienst.

Verder kon het voorkomen dat een jongere door bijvoorbeeld een bepaalde geaardheid naar een inrichting werd gestuurd om daar te ‘genezen’. In enkele gevallen kwam het voor dat kinderen om uiteenlopende redenen in de volwassenpsychiatrie werden geplaatst. Een heel andere omgeving dan de kinder- en jeugdpsychiatrie.