Wanneer ben je slachtoffer van seksuele intimidatie of seksueel misbruik?

Wat is seksueel misbruik en geweld?

Seksuele handelingen waarbij misbruik wordt gemaakt van een leeftijds- of machtsverschil, noemen we seksueel misbruik.

Je kunt tot seksuele handelingen gedwongen worden met lichamelijk geweld of door bedreiging. Het kan ook zijn dat je afhankelijk bent van de dader waardoor je denkt dat het misbruik normaal is. Of als je bent bang voor de dader(s), waardoor je het misbruik toelaat.

Seksueel misbruik kan overal voorkomen: bijvoorbeeld binnen het gezin, een relatie of huwelijk. Of binnen een instituut, (sport)vereniging of kerkelijke instelling. Maar ook in de hulpverlening en op internet.

Wat is seksuele intimidatie?

Seksuele intimidatie is seksueel getint gedrag dat door de persoon aan wie het is gericht als ongewenst wordt ervaren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door seksueel getinte opmerkingen, seksuele gebaren of lichamelijke betasting. De gevolgen kunnen groot zijn, wat ook blijkt uit de BOOS-uitzending over seksueel wangedrag bij The Voice of Holland.

Grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik zijn soms strafbaar. Seksuele intimidatie is niet in ieder geval strafbaar. De term seksuele intimidatie wordt meestal gebruikt in werksituaties. Maar het kan overal voorkomen. Dus ook op een (sport)vereniging, in een kerkelijke instelling, binnen hulpverleningsrelaties en op internet. Slachtofferhulp Nederland kan je helpen om te achterhalen of dat wat je is overkomen strafbaar is.