Lotgenotencontact

Slachtoffers kunnen zich onbegrepen en alleen voelen. Dan helpt contact met lotgenoten om begrip en emotionele steun te ervaren. Verschillende slachtoffers hebben hiervoor lotgenotenorganisaties opgezet. Hieronder vindt u een overzicht van deze organisaties.

Lotgenotenorganisaties kunnen financiële ondersteuning aanvragen voor hun activiteiten via Slachtofferhulp Nederland. Kijk hier voor meer informatie.

Lotgenotenorganisaties - een overzicht

Financiële ondersteuning lotgenotencontact geweld in de jeugdzorg

Het rapport van de Commissie De Winter heeft er ook toe geleid dat brancheorganisaties en de overheid geld beschikbaar hebben gesteld om lotgenotencontact mogelijk te maken. Dit is bedoeld voor alle lotgenoten in de groepen die het rapport beschrijft. Lotgenoten(organisaties) kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij Slachtofferhulp Nederland.

In 2019 en 2020 hebben brancheorganisaties € 100.000 beschikbaar gesteld als financiële ondersteuning van lotgenotencontact. Voor 2021 tot en met 2023 stelt de overheid nog eens € 150.000 beschikbaar voor dit doel. Deze financiële ondersteuning vormt onderdeel van de erkenning van geweld in de jeugdzorg. De overheid heeft haar bijdrage in beheer gegeven bij Slachtofferhulp Nederland. Organisaties, stichtingen en particulieren die lotgenotenactiviteiten willen organiseren, kunnen dan ook bij Slachtofferhulp Nederland een verzoek tot financiering indienen. 

Voorwaarden: welke activiteiten komen in aanmerking?

U kunt financiering aanvragen voor activiteiten die:

  • gericht op contact tussen lotgenoten die geweld hebben meegemaakt in de jeugdzorg in brede zin (dus bijvoorbeeld ook voor slachtoffers van geweld in doven- en blindeninstituten, pleeggezinnen, instellingen en de psychiatrie);

  • meerwaarde hebben voor het welzijn van lotgenoten. Voorbeelden hiervan zijn lotgenotendagen, huiskamerbijeenkomsten en workshops.

Welke kosten worden vergoed?

Het fonds is bedoeld om lotgenotencontact te ondersteunen. Kosten die u bijvoorbeeld vergoed kunt krijgen zijn kosten voor:

  • zaalhuur, catering en materiaal voor de bijeenkomsten
  • reiskosten voor bestuursleden, vrijwilligers, sprekers en lotgenoten

Kosten die niet vergoed worden:

  • salarissen van bestuurders
  • oprichtingskosten voor nieuwe stichtingen of verenigingen
  • juridische kosten

Als u een verzoek tot financiering indient, stuurt u een begroting mee met de verwachte kosten. Zo kan Slachtofferhulp Nederland beoordelen welke kosten vergoed kunnen worden.

Zo dient u een verzoek tot financiering in

U kunt uw verzoek tot financiering rechtstreeks indienen bij Slachtofferhulp Nederland. Stuur hiervoor een e-mail naar lotgenotenjeugdzorg@slachtofferhulp.nl met uw verzoek en eventuele vragen. U ontvangt dan van Slachtofferhulp Nederland de benodigde informatie en het aanvraagformulier. Slachtofferhulp Nederland zorgt voor de verdere afhandeling.