Hulp bij aangifte

Sommige slachtoffers willen de daders van geweld of de instellingen waar ze geweld meemaakten, aansprakelijk stellen voor het leed dat hun is aangedaan. Slachtofferhulp Nederland helpt u daarbij. Bijvoorbeeld door u de weg te wijzen in de mogelijkheden. Ook kunt u terecht bij het Juridisch loket.