Financiële tegemoetkoming

Het onderzoek ‘Onvoldoende Beschermd’ laat zien dat slachtoffers het belangrijk vinden dat de overheid toegeeft dat zij fouten heeft gemaakt. Kinderen hadden veilig moeten zijn bij jeugdzorg. De overheid heeft excuses aangeboden aan de slachtoffers. Ook geeft de overheid een financiële tegemoetkoming.

Tot 31 december 2022 kunt u als slachtoffer van geweld in de jeugdzorg een bedrag van € 5.000 aanvragen. Een tegemoetkoming kan het geweld in de jeugdzorg niet ongedaan maken. Ook kan geld het niet goedmaken. Samen met andere maatregelen is de tegemoetkoming een manier om erkenning te geven aan de slachtoffers.

Tegemoetkoming aanvragen

Slachtoffers kunnen de tegemoetkoming aanvragen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit kunt u digitaal of per post doen. Hiervoor moet u kunnen laten zien dat u tussen 1945 en 2019 bij een pleeggezin of in een instelling hebt gewoond. Of in een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Ook is het nodig dat u schrijft dat u nog last heeft van wat er gebeurd is. 

Het is vaak moeilijk om te bewijzen dat u slachtoffer bent geworden van geweld. En wat de gevolgen van het geweld voor u zijn. Zeker als het lang geleden is gebeurd. Het Schadefonds kan hierbij helpen. Hun medewerkers kunnen bijvoorbeeld kijken of er andere slachtoffers zijn met een vergelijkbaar verhaal in dezelfde instelling. 

Op het aanvraagformulier kunt u invullen wat er met u gebeurd is. Dit kan heftige emoties oproepen. Als u graag steun wilt bij het invullen van het formulier, kunt u de hulplijn van Verbreek de Stilte bellen via 0900–9999 001. Dit is de hulplijn van Slachtofferhulp Nederland.

Meer maatregelen

De tegemoetkoming en de excuses zijn twee dingen die de overheid heeft gedaan om slachtoffers van geweld in de jeugdzorg te steunen. Maar de overheid doet meer om de slachtoffers te steunen en geweld in de jeugdzorg te voorkomen. Hierover leest u meer bij Maatregelen na het onderzoek.