Over de hulplijn

De hulplijn is bedoeld voor slachtoffers, getuigen en andere betrokkenen van seksueel misbruik, lichamelijk of psychisch geweld. Samen gaan we op zoek naar hulp die past bij je situatie. Als je wilt kun je anoniem blijven.

Deze hulplijn is een onderdeel van Slachtofferhulp Nederland. Onze medewerkers zijn speciaal getraind om je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en je verder te helpen. Wij bieden een luisterend oor, praktische tips en hulp in het strafproces. Onze hulp is altijd gratis.

Slachtofferhulp Nederland werkt hierin samen met:

De hulplijn is onstaan op initiatief van

  • Slachtofferhulp Nederland
  • het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • het ministerie van Veiligheid en Justitie