Contact met lotgenoten

Wilt u in contact komen met lotgenoten? In lotgenotengroepen kunt u uw ervaringen delen met andere mensen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik. Slachtofferhulp Nederland organiseert lotgenotencontact.

In de groep vindt u bij elkaar (h)erkenning en steun en kunt u ervaringen, adviezen en tips uitwisselen. De groepen bestaan uit 4 tot 6 personen die onder begeleiding van een medewerker van Slachtofferhulp Nederland ongeveer 10 keer bij elkaar komen.

Er zijn groepen voor slachtoffers van recent misbruik en groepen voor slachtoffers van misbruik in het verleden of voor ouders van een misbruikt kind. Deelname aan een lotgenotengroep is gratis. Wilt u meer weten of wil u zich aanmelden? Neem dan contact op met de Hulplijn Verbreek de stilte of meldt u aan via Slachtofferhulp Nederland.

Slachtofferhulp Nederland Community

Slachtofferhulp Nederland beschikt over een online community voor slachtoffers van seksueel misbruik en seksueel geweld. Hier kunnen slachtoffers online met elkaar in contact komen.

Lotgenotenorganisaties

 

  • Stichting Seksueel Kindermisbruik Instellingen Pleeggezinnen (SKIP)
    Stichting SKIP is in 2012 opgericht door een groep lotgenoten die in hun jeugd door de overheid in een (rijks)instelling of pleeggezin zijn geplaatst en daar seksueel, psychisch of lichamelijk misbruikt zijn. Het bestuur SKIP is samengesteld uit lotgenoten plus ervaren maatschappelijk betrokken bestuursleden.
  • Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK)
    Het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik opgericht is om de ervaringen van vrouwen die binnen de Rooms Katholieke Kerk zijn misbruikt duidelijker te laten klinken.