Wanneer bent u slachtoffer van seksuele intimidatie of seksueel misbruik?

WAT IS SEKSUEEL 
MISBRUIK EN GEWELD?

WAT IS SEKSUELE INTIMIDATIE?

U bent slachtoffer van seksueel misbruik als u door iemand gedwongen bent seksuele handelingen te verrichten, te ondergaan of getuige te zijn van seksuele handelingen.

U kunt tot seksuele handelingen gedwongen worden met lichamelijk geweld of door bedreiging. Het kan ook zijn dat u afhankelijk bent van de dader waardoor u denkt dat het misbruik normaal is en erbij hoort. Of u bent bang voor de dader(s), waardoor u het misbruik toelaat.

Seksueel misbruik kan overal voorkomen: bijvoorbeeld binnen het gezin, een relatie of huwelijk. Of binnen een instituut, (sport)vereniging of kerkelijke instelling. Maar ook in de hulpverlening en op internet.

Seksuele intimidatie is verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele betekenis dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd (Wet Gelijke behandeling, art. 1a). De term seksuele intimidatie wordt meestal gebruikt in werksituaties. Maar het kan overal voorkomen. Dus ook op een (sport)vereniging, in een kerkelijke instelling, binnen hulpverleningsrelaties en op internet.

Seksuele intimidatie is niet in ieder geval strafbaar. Slachtofferhulp Nederland kan u helpen om te achterhalen of dat wat u is overkomen strafbaar is.