Signalen van seksueel misbruik

Voor een slachtoffer van seksueel misbruik is het vaak lastig om de stilte te verbreken. Ook als iemand niet over misbruik wil praten is soms op andere manieren te zien dat er iets aan de hand is. Neem contact op met de Hulplijn Verbreek de stilte van Slachtofferhulp Nederland om te bespreken wat je het beste kunt doen als je denkt signalen van misbruik te herkennen.

9 signalen voor seksueel misbruik bij kinderen

Let op: het is niet zo dat 1 of enkele van deze signalen automatisch betekenen dat een kind seksueel misbruikt is. Als je vermoedens hebt van seksueel misbruik bij een kind, neem dan contact op met de politie. Het nummer daarvoor is 0900-8844.

 1. Slaapproblemen, bang zijn in het donker, nachtmerries, extreme vrees voor 'monsters'.
 2. Eetproblemen, langdurige buikpijn zonder duidelijke reden.
 3. Plotselinge wisselingen in de stemming van het kind zoals ongelukkig zijn, boos, teruggetrokken gedrag bij een voorheen vrolijk kind.
 4. Angst voor bepaalde mensen of plekken, bijvoorbeeld: het kind wil niet alleen gelaten worden met een oppas, kennis of familielid.
 5. Een ouder kind dat een terugval in gedrag vertoont: bijvoorbeeld weer gaat bedplassen, duimzuigen of bang voor vreemden wordt.
 6. Weigeren om over een 'geheimpje' te praten dat het kind met een andere volwassene heeft.
 7. Praten over een nieuwe, oudere vriend en daar vaak over de vloer komen.
 8. Plotseling over veel zakgeld beschikken.
 9. Niet bij de leeftijd passend seksueel gedrag vertonen.

Bron: Rijksoverheid

Algemene signalen van seksueel misbruik

 • Veranderingen in gedrag: iemand kan zich terugtrekken of juist heel druk, boos of agressief zijn en meer gaan drinken, roken of stimulerende middelen gebruiken
 • Stemmingswisselingen
 • Depressieve gevoelens
 • Slaaproblemen: nachtmerries, slecht slapen
 • Eetproblemen: overgewicht of juist ondergewicht, misselijkheid
 • Concentratieproblemen en geheugenproblemen
 • Lichamelijke signalen: buikpijn, zwelling van of wondjes aan geslachtsdelen, hoofdpijn, spierspanning, rugpijn
 • Angst: bang zijn in het donker, niet over straat durven, schrikken bij aanraking, angst- of paniekaanvallen
 • Seksuele problemen: afkeer van seks of juist overmatige interesse in seks en niet bij de leeftijd passend seksueel gedrag
 • Relationele problemen: vastlopen in relatie(s), problemen met grenzen stellen

Neem contact op met de Hulplijn

Heb je het vermoeden dat iemand die je kent slachtoffer is (geweest) van seksueel misbruik?

Neem (anoniem) contact op met de hulplijn om hierover in vertrouwen te praten met iemand die gespecialiseerd is in het herkennen van signalen van geweld of misbruik. Iemand die weet hoe je daarover het beste in gesprek kunt met het slachtoffer, hoe je het slachtoffer kunt steunen of bij welke hulporganisatie je terecht kunt.