EROVER PRATEN HELPT.

OOK NU NOG

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je er ‘nu pas’ aan toe bent om wat te doen met het verhaal dat je zo lang in stilte met je hebt meegedragen.

Latere problemen

Dat kan zijn omdat je gemerkt hebt dat je bijvoorbeeld steeds vastloopt in je relaties met anderen. Of misschien heb je fysieke of psychische klachten, waarvan je vermoedt dat de oorzaak in het verleden ligt.

Andere tijden

Maar het kan óók zijn dat die ervaring uit het verleden door een andere gebeurtenis of door berichtgeving over andere mensen die slachtoffer van seksueel misbruik zijn geworden, weer in alle hevigheid bij je naar boven is gekomen.

Of misschien voel je je nu vrij en sterk genoeg om er mee naar buiten te treden.

Zoek hulp! Neem contact met ons op.

Je bent beslist niet de enige die nog steeds problemen ondervindt en misschien twijfel je of je het misbruik alsnog aan de kaak moet stellen. Er zijn gelukkig verschillende organisaties en groepen lotgenoten die hulp en steun kunnen geven. Contact opnemen met de Hulplijn is daarom een goede eerste stap.

Onderzoek onder slachtoffers kinderpornografie

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen moedigt slachtoffers van kinderpornografie aan om deel te nemen aan een internationaal onderzoek. Het gaat om volwassen slachtoffers (18 jaar en ouder) die in hun jeugd zijn misbruikt en waarbij het misbruik via beeldmateriaal is verspreid. Overweeg je deelname? Kijk dan op de website nationaalrapporteur.nl voor meer informatie of neem contact op met een van onze medewerkers van de Hulplijn.

Samen op zoek naar hulp die bij je pastHulplijn Seksueel Misbruik